• Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/11/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/11/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !