• Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/08/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !