Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 01/04/2019
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 05/04/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 08/03/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !