Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΙΕΘΝΗΣ)

  • Θέμα διαγωνισμού Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) – ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΙΕΘΝΗΣ)
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 15/04/2019
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 19/04/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 18/03/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/03/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !