Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) (άνω των ορίων)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) (άνω των ορίων)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/3/2020.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30/3/2020 και ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/2/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης στην ΕΕΕΕ:20/2/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !