Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/12/2019.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !