Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της ΜΘΞ Ιλύος της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/06/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/06/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !