Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις  Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !