• Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/02/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !