Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/11/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !