Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος της Ε.Ε.Λ.Θ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !