Κοχλίας ανύψωσης λυμάτων για ΕΕΛΘ Σίνδος

Κοχλίας ανύψωσης λυμάτων για ΕΕΛΘ Σίνδος

Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία ενός κοχλία ανύψωσης λυμάτων για το Αντλιοστάσιο Εισόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ Σίνδος)

  • Θέμα διαγωνισμού: Κοχλίας ανύψωσης λυμάτων για ΕΕΛΘ Σίνδος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !