Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ ΦΑΣΗ)”Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !