Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α΄ ΦΑΣΗ)»Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση