Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (Β’ ΦΑΣΗ)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !