Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου «Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία»,συνολικού προϋπολογισμού έργου…

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 23/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 20/09/2013
  • Θέμα Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου «Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»
  • Περίληψη 
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση