Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου “Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013”

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία”,συνολικού προϋπολογισμού έργου…

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 23/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 20/09/2013
  • Θέμα Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης έργου “Α΄ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013”
  • Περίληψη 
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !