Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013”.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/05/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 21/05/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 13/05/2013
  • Θέμα Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού
  • Περίληψη 
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !