Καθαρισμός των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2016

Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2016

  • Θέμα διαγωνισμού: Καθαρισμός των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/03/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !