Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (…)

Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (KAA) προς Καλαμαριά και επεκτάσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ. Θέρμης, Δ.Κ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού και περιοχής Μαραθώνος του Δ. Θεσ/νίκης

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 01/04/2014
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 27/03/2014
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 14/03/2014
  • Θέμα Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου