Ηλεκτροκινητήρες εταιρίας ROTORK

Προσφορά για την προμήθεια δύο ηλεκτροκινητήρων, εταιρίας ROTORK, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Ηλεκτροκινητήρες εταιρίας ROTORK
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !