• Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στις υδρογεωτρήσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !