Για την προμήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα 355kw, 1500rpm

  • Θέμα διαγωνισμού: Για  την προμήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα 355kw, 1500rpm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !