για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), χρονικής διάρκειας ενός έ

  • Θέμα διαγωνισμού: για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), χρονικής διάρκειας ενός έτους
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/02/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !