• Θέμα διαγωνισμού: Για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2015»
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !