Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με  σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης» προϋπολογισμού δαπάνης  40.000,00€  (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιμισκή 98, 4ος όροφος, την 26η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ
  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/09/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !