• Θέμα διαγωνισμού: Για την εκποίηση υλικών που βρίσκονται στην Κεντρική Αποθήκη της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου     Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου