Εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών ICT Help-Desk

Θέμα διαγωνισμού: Εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών ICT Help-Desk

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 08/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !