Ετήσια προληπτική συντήρηση και έκτακτες επισκευές των υποσταθμών μέσης τάσης στα αντλιοστάσια ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια προληπτική συντήρηση και έκτακτες επισκευές των υποσταθμών μέσης τάσης στα αντλιοστάσια ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/09/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/09/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !