Ετήσια παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !