Ετήσια παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/02/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 15/02/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/02/2021
  • CPV: 50532200-5
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !