Ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισμού βυτιοφόρων και φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια παροχή υπηρεσίας καθαρισμού βυτιοφόρων και φορτηγών οχημάτων της ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !