Ετήσια φιλοξενία λογισμικού AIMMS σε Cloud Server, χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας δεδομένων SSL και δέσμευση domain name με επέκταση .gr

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια φιλοξενία λογισμικού AIMMS σε Cloud Server, χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας δεδομένων SSL και δέσμευση domain name με επέκταση .gr
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !