• Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας επισκευής υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και booster ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/01/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !