Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την «ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» προϋπολογισμού δαπάνης  26.000,00€  (είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. Τσιμισκή 98 4ος όροφος

Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Ετήσια εξασφάλιση παροχής υπηρεσίας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/09/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/08/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !