Εσωτερική μεταφορά ιλύος

Μεταφορά της προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης ιλύος και επαναποθήκευσή της σε χαμηλότερο ύψος, εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

  • Θέμα διαγωνισμού: Εσωτερική μεταφορά ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !