Επισκευή και Συντήρηση Βιολογικών Αντιδραστήρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 05/11/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 31/10/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 11/10/2013
  • Θέμα Επισκευή και Συντήρηση Βιολογικών Αντιδραστήρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !