Επισκευή και συντήρηση των ΗΖ στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή και συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/02/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/02/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !