Επισκευή γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας επισκευής γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν

  • Θέμα διαγωνισμού: Επισκευή γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !