Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2016

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία”,συνολικού προϋπολογισμού έργου…

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/01/2016
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 11/01/2016
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 24/12/2015
  • Θέμα Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2016
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !