Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2013

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/03/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 06/03/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 22/02/2013
  • Θέμα Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης Έτους 2013
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !