Επισκευές Βλαβών Δικτύου Αποχέτευσης 2013 (Α’ Φάση)

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί σε Δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία” της παρ. 2.α του άρθρου 5 του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (Κ.Α.Ε.Ε.) της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 29/07/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 23/07/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 12/07/2013
  • Θέμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (Α΄ΦΑΣΗ)
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !