ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Η Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) διακηρύσσει τη με “ανοικτή δημοπρασία” επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του τίτλου, προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/04/2012
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 19/04/2012
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 02/04/2012
  • Θέμα ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !