ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/09/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/08/2020.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 09/09/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/08/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !