Έλεγχος και αναγόμωση υφιστάμενων πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων και πυροσβεστήρων οχημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Έλεγχος και αναγόμωση υφιστάμενων πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων και πυροσβεστήρων οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • ΝΕΑ προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης