ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σε εφαρμογή της με αρ. 253/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό – προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αερισμού της ιλύος σε δεξαμενή ομογενοποίησης της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΑΧΥΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !