Διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών

Διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών χώρου ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)

  • Θέμα διαγωνισμού Διάθεση διακοσίων (200) τόνων πλαστικών μεμβρανών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/05/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης  15/05/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !