Διάστρωση χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα

Διάστρωση χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα μπροστά από το lagoon ιλύος για τη διευκόλυνση των εργασιών απόθεσης ιλύος.

  • Θέμα διαγωνισμού: Διάστρωση χώρου με οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/11/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/11/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/10/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !