ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού

Θέμα διαγωνισμού: Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού ΜΕ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/02/2020 ώρα 23:59.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΕΕΕ: 02/12/2019.
  • ΝΕΑ ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24/02/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Απόφαση Δ.Σ: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !