Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 06/07/2021.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 20/07/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !