Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/10/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/10/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17/10/2019 ώρα 13:00.
  • CPV: 50433000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !