ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ SCADA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ SCADA ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΝΕΙΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, επικοινωνιών και SCADA στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/02/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/02/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου